art is hard

home    message    submit    archive    theme
©
A R T
I S
H A R D

Över Hisingens hamnar, fabriker och berg
Går den susande natten fram
Och vägarna dånar och himmelens färg
Är som älvens muddrade slam
I en tindrande vintergata av ljus
Stiger skeppsvarv i strängt majestät
Som snart ska få vila i folkhemmets grus
Som stenar som ropar och vet

Över Hisingens hamnar, fabriker och berg
Går den susande natten fram
Och vägarna dånar och himmelens färg
Är som älvens muddrade slam
I en tindrande vintergata av ljus
Stiger skeppsvarv i strängt majestät
Som snart ska få vila i folkhemmets grus
Som stenar som ropar och vet